Płatności

 

OPŁATY OBOWIĄZUJĄCE W 2024 ROK

związane z posiadaniem działki uchwalone przez organ

Walnego zebrania ROD Zacisze


Działka podstawowa 300 m2  = 375,00 zł.

1. Opłata na zarządzanie przez organy OZiKR 42 zł = 0,14 gr

2. Opłata ogrodowa na inwestycje i remonty  90 zł = 0,30 gr

3. Opłata ogrodowa 90 zł = 0,30 gr

4. Opłata na zarządzanie  39 zł = 0,13 gr

5. Opłata wodna  9 zł = 0,03gr

6. Opłata za wywóz śmieci z ogrodu 73 zł

7. Opłata energetyczna 26 zł

7. Składka członkowska uchwalona przez Krajową Radę na cele Statutowe ogrodu od działki  6 zł 

--------------------------------------------

Opłata roczna razem 375 zł

 

Opłata inwestycyjna przeznaczona na rozwój ogrodu 1500 zł, ponosi nowy działkowiec jest to opłata jednorazowa.

Wpisowe uchwalone przez PZD 1000 zł.Opłatę należy uiścić do 30 czerwca 2023r. na konto bankowe ROD Zacisze:

82 9511 0000 2001 0000 0941 0001

 w tytule wpisując: "opłata za działkę numer..."

 

 

Wyliczenie opłat za użytkowane metry działki w 2024 roku.

 

Działka 160 m2 = 249,00

Działka 220 m2 = 303,00

Działka 265 m2 = 343,50

Działka 300m2 = 375,00

Działka 310 m2 = 384,00

Działka 320 m2 = 393,00

Działka 325 m2 = 395,50

Działka 330 m2 = 402,00

Działka 335 m2 = 406,50

Działka 350 m2 = 420,00

Działka 387 m2 = 453,30

Działka 400 m2 = 465,00

Działka 410 m2 = 474,00

Działka 420 m2 = 483,00

Działka 430 m2 = 492,00

Działka 435 m2 = 496,50

Działka 440 m2 = 501,00

Działka 450 m2 = 510,00

Działka 480 m2 = 537,00