Aktualności

 

22 kwietnia 2017r. na terenie działki nr 37 odbędzie się

Walne Zebranie Członków ROD ZACISZE.

Pierwszy termin o godzinie 14:00, drugi o 14:30.

Dnia 17 i 18 wszystkie dokumenty będą dostępne do wglądu w godzinach 14-16 na działce nr 37.