Aktualności

INFORMACJA !!!

Dnia 25 lipca 2020 odbędzie się odczyt liczników energii elektrycznej. O stanie licznika i kwocie do zapłaty za energię informacje można uzyskać pod numerem telefonu 660-581-114.

Osoby, które chcą skorzystać z kasy ogrodu muszą mieć ze sobą maseczki oraz rękawiczki. Obowiązkowo, proszę zachować odpowiednią odległość. Wchodzić do biura pojedynczo.

Kasa będzie czynna w godzinach  od 12:00 do 14:00.

 

22.06.2020 roku Okręgowy Zarząd Toruńsko - Włocławski PZD zatwierdził uchwałę Zarządu ROD "Zacisze" w Toruniu nr 1/06/2020 w sprawie realizacji zadania inwestycyjnego

pn. oświetlenie alei środkowej wraz z montażem  monitoringu ROD za kwotę kosztorysową 30 000zł.

Inwestycja zakłada montaż 7 nowych słupów, 9 lamp LED oraz 4 kamer z osprzętem.

Na przedmiotowe zadanie Zarząd ROD uzyskał pozytywną opinię ogrodowej komisji rewizyjnej

 

______________________________

 

 

Mimo tego, że w tym roku nie obchodziliśmy uroczyście Dnia Dziecka na terenie naszego ogrodu ROD "Zacisze'' i mimo, iż nie zaplanowano (z wiadomych względów) festynu, który od wielu lat uświetniał humorem, tradycją i zabawą wspólne świętowanie "działkowiczów'' - to na terenie ROD ZACISZE panuje gwar, radość ze zbiorów, odbywają się rodzinne grille, spotkania. Każdy dba o swój mały kawałek zieleni i pożytkuje większość wolnego czasu na świeżym powietrzu, na łonie natury, z dala od ulicznego zgiełku.

______________________________

Zapraszamy do przeczytania artykułu o truskawkach

______________________________

 

KOMUNIKAT

Zarząd ROD Zacisze zwraca się z prośbą do działkowców o oszczędne gospodarowanie wodą, z uwagi na brak opadów i ograniczone złoża wody w gruncie. Zarząd podjął uchwałę o zakazie napełniania basenów o pojemności powyżej 500 litrów na działkach.

Zarząd prosi o dostosowanie się do tego komunikatu, aby zapobiec zakręcaniu sieci wodociągowej na kilka godzin w ciągu dnia.

 

 

______________________________

KOMUNIKAT

Komunikat Krajowego Zarządu Polskiego Związku Działkowców z dnia 3 kwietnia 2020r. w sprawie obowiązujących przepisów w zakresie dostępu do działki w ROD - 03-04-20

W związku z pojawiającymi się w przestrzeni medialnej  ze sprzecznymi informacjami nt prawa działkowca do przebywania na działce ROD.

Informujemy, że na gruncie obowiązującego prawa brak jest podstaw dla formułowania wniosku aby obowiązywał zakaz przebywania na działkach ROD. W szczególności wskazać należy fakt , że działkowiec posiada tytuł prawny do indywidualnej działki. Co więcej działkowcowi przysługuje prawo własności do naniesień i nasadzeń zlokalizowanych na tej działce. Zakaz przebywania na działce byłby zatem równoznaczny z wypowiedzeniem wobec działkowca ograniczenia w korzystaniu z chronionych ustawą praw majątkowych, a nawet prawa własności. W obecnych warunkach żaden przepis prawa powszechnego nie stosuje takich ograniczeń.

 

 

______________________________

KOMUNIKAT

Szanowni działkowcy ROD "Zacisze"

W związku z epidemią koronawirusa, w trosce o bezpieczeństwo członków naszego ogrodu i członków Zarządu ROD "Zacisze" informujemy, że:

 

1. Biuro Zarządu będzie zamknięte do odwołania, kontakt z członkami Zarządu będzie możliwy jedynie w formie telefonicznej

- 660 581 114 - Prezes, 508 187 770- Sekretarz.

 

2. PZD podało informację, że do dnia 31.07.20r. odwołane zostają wszelkiego rodzaju spotkania, m.in.:

- w dniach 7.04.20 i 9.04.20 nie zostanie wyłożona do wglądu dokumentacja dotycząca działalności ROD "Zacisze" za rok 2019r.

- nie odbędzie się zaplanowane na 18.04.20r. WALNE ZEBRANIE SPRAWOZDAWCZE

- nie będą odbywać się zebrania członków Zarządu ROD "Zacisze".

 

3. Do czasu zorganizowania WALNEGO ZEBRANIA w 2020r. stawki za działki pozostają na poziomie stawek z ubiegłego roku.Przypominamy, że opłatę należy uiścić w terminie do 30.06.2020r.

 

4. Należności z tytułu użytkowania działek należy wpłacać na konto:

BANK SPÓŁDZIELCZY W TORUNIU

82 9511 0000 2001 0000 0941 0001

Przypominamy o konieczności podania numeru działki.

 

Zarząd ROD "Zacisze"

 

 

 

______________________________