Aktualności

Dnia 3 czerwca w godzinach 15 - 20 na terenie Biura Zarządu działka nr 37

odbędzie się Dzień Dziecka.

 Zapraszamy wszystkie chętne dzieci naszych działkowiczów.

Prosimy o potwierdznie uczestnictwa dzieci do 27 maja.

Zapraszamy tylko dzieci - wstęp bezpłatny.

W programie przewidziane są różne atrakcje, między innymi ognisko, oraz rozstrzygnięcie konkursu plastycznego.

____________________________________________________________________

 

Informacja

ROD "Zacisze" informuje, że na Walnym Zebraniu Sprawozdawczym Członków PZD w ROD "Zacisze", króre odbyło się w dniu 22.04.2017r. podjęto uchwałę nr 7/2017 w sprawie dodatkowej jednorazowej opłacie w kwocie 20,00 zł od działki na pokrycie kosztów modernizacji drogi dojazdowej do ogrodu ROD "Zacisze".

Ustalono termin wpłaty kwoty 20,00 zł od działki - do dnia 31.07.2017r.