Aktualności

INFORMACJA !!!

Zarząd ogrodu informuje, że dokonano odczytu liczników energii elektrycznej w dniu 21 kwietnia 2020r. informacje o stanie licznika i kwocie do zapłaty można uzyskać pod numerem telefonu 660 581 114.

Opłaty za działki i energię należy dokonać na konto ogrodu, zaznaczając koniecznie numer działki.

Bank Spółdzielczy Toruń ul. Fałata

Nr konta: 82 9511 0000 2001 0000 0941 0001

______________________________

KOMUNIKAT

Zarząd ROD Zacisze zwraca się z prośbą do działkowców o oszczędne gospodarowanie wodą, z uwagi na brak opadów i ograniczone złoża wody w gruncie. Zarząd podjął uchwałę o zakazie napełniania basenów o pojemności powyżej 500 litrów na działkach.

Zarząd prosi o dostosowanie się do tego komunikatu, aby zapobiec zakręcaniu sieci wodociągowej na kilka godzin w ciągu dnia.

 

 

______________________________

KOMUNIKAT

Komunikat Krajowego Zarządu Polskiego Związku Działkowców z dnia 3 kwietnia 2020r. w sprawie obowiązujących przepisów w zakresie dostępu do działki w ROD - 03-04-20

W związku z pojawiającymi się w przestrzeni medialnej  ze sprzecznymi informacjami nt prawa działkowca do przebywania na działce ROD.

Informujemy, że na gruncie obowiązującego prawa brak jest podstaw dla formułowania wniosku aby obowiązywał zakaz przebywania na działkach ROD. W szczególności wskazać należy fakt , że działkowiec posiada tytuł prawny do indywidualnej działki. Co więcej działkowcowi przysługuje prawo własności do naniesień i nasadzeń zlokalizowanych na tej działce. Zakaz przebywania na działce byłby zatem równoznaczny z wypowiedzeniem wobec działkowca ograniczenia w korzystaniu z chronionych ustawą praw majątkowych, a nawet prawa własności. W obecnych warunkach żaden przepis prawa powszechnego nie stosuje takich ograniczeń.

 

 

______________________________

KOMUNIKAT

Szanowni działkowcy ROD "Zacisze"

W związku z epidemią koronawirusa, w trosce o bezpieczeństwo członków naszego ogrodu i członków Zarządu ROD "Zacisze" informujemy, że:

 

1. Biuro Zarządu będzie zamknięte do odwołania, kontakt z członkami Zarządu będzie możliwy jedynie w formie telefonicznej

- 660 581 114 - Prezes, 508 187 770- Sekretarz.

 

2. PZD podało informację, że do dnia 31.07.20r. odwołane zostają wszelkiego rodzaju spotkania, m.in.:

- w dniach 7.04.20 i 9.04.20 nie zostanie wyłożona do wglądu dokumentacja dotycząca działalności ROD "Zacisze" za rok 2019r.

- nie odbędzie się zaplanowane na 18.04.20r. WALNE ZEBRANIE SPRAWOZDAWCZE

- nie będą odbywać się zebrania członków Zarządu ROD "Zacisze".

 

3. Do czasu zorganizowania WALNEGO ZEBRANIA w 2020r. stawki za działki pozostają na poziomie stawek z ubiegłego roku.Przypominamy, że opłatę należy uiścić w terminie do 30.06.2020r.

 

4. Należności z tytułu użytkowania działek należy wpłacać na konto:

BANK SPÓŁDZIELCZY W TORUNIU

82 9511 0000 2001 0000 0941 0001

Przypominamy o konieczności podania numeru działki.

 

Zarząd ROD "Zacisze"

 

 

 

______________________________